Klassifikation af covid-19 som samfundskritisk forlænges ikke

27-08-2021

Covid-19 har i halvandet år påvirket vores samfund, både i Danmark og udlandet. Virus er her stadig, og særligt med deltavarianten har den fået fornyet kraft. Men i Danmark står vi stærkere, derfor har jeg nyt om den juridiske definition af sygdommen.

Ifølge epidemiloven skal en sygdom være defineret som alment farlig af Sundhedsstyrelsen, for at man kan sætte ind med en række af de tiltag, vi har haft i brug i Danmark. Denne sundhedsfaglige vurdering er der ikke ændret på mht. covid-19.

Dernæst er det en politisk vurdering, om en sygdom også er samfundskritisk. Det kræver blandt andet, at den er til fare for vigtige samfundsfunktioner (f.eks. vores sundhedsvæsen).

Kun hvis en sygdom har denne klassifikation, kan der indføres tiltag som nationale nedlukninger, krav om coronapas, forsamlingsforbud, mundbindskrav m.m.

På vores pressemøde i mandags fremlagde jeg, at vi i dialog med eksterne eksperter og styrelser ville drøfte netop dette. Vi har nu færdiggjort denne vurdering, og vores konklusion er, at vi ikke vil forlænge klassifikationen af covid-19 som samfundskritisk.

Dermed udløber de sidste af vores vigtigste restriktioner samme dag. Andre har vi som bekendt allerede ophævet. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi er så langt i vaccinationsindsatsen og har så stærk en epidemikontrol.

Hvis der sker pludselige, alvorlige udviklinger, fremkommer nye varianter eller andet, der truer epidemikontrollen i Danmark, vil vi ikke tøve med at sætte ind igen. Men epidemilovens særregler skal ikke være den nye normal i samfundet.

Vi har fra starten af epidemien været dybt afhængige af dels befolkningens opbakning til indsats og restriktioner, dels folketingets opbakning til at tage de redskaber i brug, der har været nødvendige.

Det er lige så vigtigt, at vi er parate til at fralægge os redskaberne, når de ikke længere er nødvendige at bruge. Og der er vi nu.

Vi fortsætter med en stærk epidemiovervågning, test, sekventering, spildevandstest mm, en effektiv vaccinationsudrulning og en parathed til at sætte ind, skulle det blive nødvendigt.

Rent personligt vil jeg sige, at jeg har arbejdet frem mod denne dag, hvor vi kunne komme med den melding. Det hårde arbejde er ikke forbi, og et blik ud i verden viser, hvorfor vi fortsat skal være på vagt.

Det er den gode danske epidemihåndtering, der gør det her muligt, og jeg vil sige tak til alle involverede for et gigantisk arbejde.

Seneste opslag

Facebook og Twitter