Kontakttallet er steget

08-09-2020

Kontakttallet er steget til 1,5. Dermed smitter 10 personer nu i gennemsnit 15. Det afspejler den stigende smitte, vi har set og understreger, at vi alle skal huske de gode vaner - særligt i

Odense og hovedstadsområdet, hvor vi kan se, at smittetallene er højest.

Graf for det stigende kontakttal i august og primo september