Idébanken er åben til og med den 9. december 2020

12-10-2020

De gode input fra ældretopmødet bliver samlet i en idébank. I de næste to måneder kan alle bidrage med forslag og her. (Idebanken er nu lukket, Sundheds- og Ælreministeriets presseafdeling)

På billedet ses: Magnus Heunicke (sundheds- og ældreminster),  Bjarne Hastrup (formand for Ældresagen), Torben Hollmann (formand, social- og sunhedssektoren, FOA)