Tak til Poul Nyrup!

10-10-2020

Tak Poul Nyrup for dit kæmpe arbejde for at nedbryde tabuer og forbedre vilkårene for unge mennesker med psykisk sygdom. Det er så stærkt at se en tidligere statsminister dedikere så stor en del af sit liv til netop denne sag.

Og der er brug for der. Vi har et problem i Danmark, som vi må og skal løse. 20 procent af vores børn og unge trives ikke. De døjer blandt andet med angst, begyndende depression, lavt selvværd og ensomhed. 15 procent af de unge i Danmark får en behandlingskrævende psykisk diagnose, før de fylder 18 år. Det er alt, alt for mange. Vi er for dårlige til at forebygge. Vores tidlige indsats skal styrkes. Og behandlingsmulighederne skal løftes.

Det har jeg delt mine tanker om på PsykiatriNetværkets årlige Psykiatritopmøde netop sammen med Poul Nyrup. Her fik jeg indspark til regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien fra de frivillige organisationer på psykiatriområdet. Tusind tak til alle jer, der har været med til at arbejde med den. Det er helt afgørende, at vi får input fra alle organisationer, pårørende og unge, som selv slås med psykisk sygdom og udfordringer.

Vi skal have knækket kurven, og blive langt bedre til at tage hånd om problemerne, før de udvikler sig til en mere alvorlig tilstand. Og de unge, der har brug for at blive behandlet for en psykisk lidelse, skal have tryghed og vished for, at den rette hjælp er der, når der er brug for det. Desværre er det langt fra altid tilfældet.

Jeg var for nylig på besøg på Bakkehuset i Roskilde, som hjælper familier med børn og unge, der har henvendt sig til den psykiatriske akutmodtagelse. På Bakkehuset findes psykiatri og kommunal service under samme tag. Over 60 procent har været bekymret i mere end 1 år, når de henvender sig til akutmodtagelsen. 60 procent! Og mere end 15 procent har været bekymret i mere end 5 år uden at få den rette hjælp. Det er jo tal, der taler for sig selv, og som viser, at vi har en uhyre vigtig opgave i at opspore tidligere, så vi kan tage hånd om unge, der mistrives, før problemerne vokser sig store og bliver mere alvorlige.

Det er derfor vi har behov for en samlet, langsigtet og gennemarbejdet plan for, hvordan vi kan løfte indsatsen for mennesker med ondt i sindet og psykiske lidelser de kommende mange år. Arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien er i gang. Vi er klar til at løfte psykiatrien, så den bliver fremtidssikret og får en langt højere prioritet end i dag. Med mere tid til faglighed og omsorg for det enkelte menneske.

I dag er det World Mental Health Day. Tak for indsatsen til alle, der arbejde for at forebygge og behandle psykiske lidelser.