Kåre går på pension

12-11-2020

En internationalt anerkendt kapacitet går efter planen på pension 31. jan 2021. Kåre vil stadig være tilknyttet SSI, men ikke på fuld tid. Tak for imponerende faglighed, stærk nysgerrighed og en aldrig svigtende lyst til at udbrede viden om epidemiologi.

Læs mere i nyhed fra SSI