Kontakttallet faldet - smitten stigende

02-11-2020

Seruminstituttets ugentlige kontakttal er beregnet til 1,1. Kontakttallet er faldet, men smitten er stadig stigende i samfundet. Derfor vigtigt at vi fortsat står sammen om at bryde smittekæderne. Halvdelen af alle danskere er nu testet en eller flere gange.

Udvikling i kontakttallet fra d. 19. marts til d. 30. oktober.