FL21: 200 mio. kr. til sundhedsområdet

06-12-2020

Med FL21 afsætter vi i alt 200 mio. kr. til tiltag på sundhedsområdet. Bla. udvider vi ordningen med gratis psykologbehandling til unge. Et vigtigt skridt. Tak til aftalepartierne.

Magnus Heunicke udtaler sig om ordningen om gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år som følge af finanslov 2021.