Kontakttallet er svagt stigende

01-12-2020

SSI har i denne uge estimeret kontakttallet til 1,1 i Danmark. Epidemien ser dermed ud til at være svagt stigende. Den samlede stigning i smitten dækker dog over regionale forskelle, hvor smitten især stiger i Region Hovedstaden og modsat falder i Region Nord.

 

Kontakttallets udvikling, hvor der ses en svag stigning målt i slutningen af november.