Et vigtigt møde med Ældre Sagen

11-08-2020

Jeg har haft et vigtigt møde med Ældre Sagen om en genopretning af ældreplejen, som jeg gerne vil fortælle mere om.

For vi har set det mange gange før: En dokumentarudsendelse viser grundlæggende og uhyggelige svigt på et vigtigt velfærdsområde. Alle er rystede, sagen kommer på dagsordenen, men efter et par uger er dagsordenen rykket, og fokus er skiftet.

Ikke denne gang. Vi holder fast. Det skylder vi den generation, som har bygget det her fantastiske samfund op til at være verdens bedste og tryggeste land.

De har ikke fået alverden, mens de er vokset op, og de er gået igennem hårde tider for os. Nu har de brug for vores hjælp. Og den skal ske værdigt og med respekt for dem som de mennesker, de er, og med den faglighed og de ressourcer, både menneskeligt og økonomisk, der skal til.

Jeg insisterer på, at vi skal have problemerne på bordet. Det handlede mødet med Ældre Sagen om.

Vi drøftede den manglende prioritering af det her fundamentalt vigtige velfærdsområde. På trods af løfter om det modsatte, er der nemlig mange år frem til 2019 blevet færre midler til hjælp pr ældre.

Det kan og må ikke fortsætte. Pengene skal følge med, når vi blive flere ældre. Det princip vil vi samle folketinget om at sikre.

På mødet oplyste Ældre Sagen også, at følgende problemstillinger går igen i de henvendelser, som de modtager:

- Underernæring og dehydrering
- Manglende opmærksomhed/ageren
- Forkert medicinanvendelse og manglende handling ved hoftebrud
- Manglende rengøring
- Manglende personlig hygiejne
- Nedværdigende kommunikation og mobning
- Manglende indhold i hverdagen

Det er problemstillinger, som vi ikke kan være bekendt.

Og nu er det vigtigt, at vi holder fokus, og at området bliver prioriteret.

Jeg fortsætter derfor samarbejdet, både med Ældre Sagen og med alle andre, der vil være med til at løfte hele ældreområdet.