Aftale om en røgfri fremtid for børn og unge

En national handleplan skal sætte massivt ind mod børn og unges rygning og nikotinafhængighed. Med initiativer som skjult tobak, røgfri skoletid og neutrale pakker, er aftalen et afgørende kursskifte i kampen mod den allerstørste helbredstrussel mod børn og unge.

Hver dag begynder 40 danske unge at ryge

Hver dag begynder 40 danske unge at ryge, og tallet er stigende. Fire ud af fem rygere starter, før de er 18 år. Og hvis de unge fortsætter med at ryge som voksne, vil hver tredje af dem dø af det.

Det skal en ambitiøs og flerstrenget tobakshandleplan sætte en effektiv stopper for. Aftalen er indgået i december 2019 mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

En kombination af tiltag

En styrket indsats mod unges rygning i Danmark kræver et bredt fokus på alt fra tilgængelighed og produktregulering til alderskontrol og straf. Målet er at reducere andelen af unge rygere, der er markant højere i Danmark sammenlignet med vores nordiske naboer.

Med aftalen bliver tobakken gemt væk i butikkerne, og der bliver indført standardiseret emballage for alle tobaksvarer og e-cigaretter. Indsatser som røgfri skoletid på folkeskoler og ungdomsuddannelser, strengere straffe og skærpet reklameforbud skal også forebygge, at unge begynder at ryge. Samtidig skal forbud mod salg af e-cigaretvæsker med alle andre smage end tobak og mentol forhindre, at e-cigaretterne bliver en vej til nikotin og almindelige cigaretter for de unge.

Med finansloven for 2020 er det besluttet at hæve afgifterne på tobak, så én pakke cigaretter kommer til at koste 60 kr. Der er desuden afsat en årlig bevilling på 5 mio. kr. til at styrke kontrollen af aldersgrænserne samt en årlig bevilling på 10 mio. kr. til rygestopkurser og rygestopmedicin, som skal understøtte udsatte borgere i at holde op med at ryge.

Tidligere pressemeddelelser