Sygehusvæsenet

Sygehusbyggerier

En modernisering af den danske sygehusstruktur skal samle sygehusvæsnets funktioner på færre enheder og sikre den højest mulige kvalitet og mest effektive ressourceudnyttelse på landets sygehuse.

I perioden 2007-2025 bliver der bygget og ombygget 16 sygehuse rundt omkring i Danmark med støtte fra den statslige kvalitetsfond.

Derudover finansierer regionerne også selv en række byggeprojekter på sundheds- og psykiatriområdet.

Sygehusbyggerier

Investering i ny sygehusstruktur

Kvalitetsfondssygehusene er blevet tildelt midler på baggrund af et ekspertpanels anbefalinger for fremtidens sygehusvæsen.

De 16 projekter

I alt 16 kvalitetsfondsbyggerier placerer sig i hele landet og er i forskellige faser af byggeprocessen.

 

Tilsyn med sygehusbyggerierne

Sundheds- og Ældreministeriet har til opgave at føre tilsyn med kvalitetsfondsbyggerierne og sikre, at regionerne overholder rammerne for finansieringen.