Psykologhjælp

Regionerne yder tilskud til psykologbehandling i praksissektoren til en række særligt udsatte persongrupper, som lider af eksempelvis angst, stress eller depression.

Regionerne yder tilskud til psykologbehandling i praksissektoren til en række særligt udsatte persongrupper, for eksempel personer, der lige af angst eller depression og personer, der har været udsat for nærmere bestemte alvorlige livsbegivenheder eksempelvis pårørende ved dødsfald, alvorlig invaliderende sygdom mm.

Tilskud til psykologhjælp opnås efter en henvisning fra egen læge. Tilskuddet dækker 60 % af psykologens honorar.

Forsøgsordning med gratis psykologbehandling

Unge mellem 18 og 21 år med let til moderat depression eller angst kan som led i en forsøgsordning blive henvist til gratis psykologbehandling i praksissektoren. Forsøgsordningen løber til og med 2021.

Læs mere om psykologbehandling i praksissektoren på sundhed.dk