Genoptræning

Formålet med genoptræning i kommunerne er at sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for patienter, der har behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Kommunen skal levere genoptræning til borgere efter henholdsvis servicelovens § 86 og sundhedslovens § 140. Der er tale om to meget forskellige ordninger.

Efter servicelovens § 86 skal kommunen tilbyde genoptræning til borgere med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, uden forudgående sygehusindlæggelse. Kommunen er også forpligtet til at tilbyde vedligeholdelsestræning af fysiske eller psykiske færdigheder til borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Der er ikke krav om en lægefaglig vurdering af behovet for genoptræning eller vedligeholdelsestræning i serviceloven.

Kommunen skal efter sundhedslovens § 140 tilbyde genoptræning til patienter, der udskrives fra et sygehus med en genoptræningsplan. Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptræningsbehov, som er foretaget på sygehuset.

Læs mere om genoptræning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om genoptræning på borger.dk

Læs mere om genoptræning på sundhed.dk

FritValgService

For at sikre hurtig adgang til genoptræning efter udskrivning er der indført garanti for genoptræning, hvis kommunen ikke kan íværksætte genoptræning inden for 7 dage efter udskrivning. Patienterne kan frit vælge blandt de private leverandører, som Kommunernes Landsorganisation på kommunernes vegne har indgået aftale med.

Læs mere om behandlere og FritValgService her