Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling

Med satspuljeaftalen for 2018-2021 blev der afsat 15,1 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en forsøgsordning til vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem 18-20 år.

Derudover blev der afsat i alt 0,6 mio. kr. i 2018-2019 til en evaluering af forsøgsordningens økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser.

Evalueringen er nu færdiggjort. 

Se evalueringen her

Evalueringen er foretaget af Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE) på Syddansk Universitet.