EU

Sundheds- og ældreområdet er kendetegnet ved, at medlemslandene i vid udstrækning selv beslutter, hvordan de ønsker at indrette deres nationale sundhedssystemer og ældrepleje.

Danmarks sundhedsattaché i Bruxelles

Marie Elsner Sander
Mail: marsoe@um.dk