EU

Sundhedsområdet er kendetegnet ved, at medlemslandene i vid udstrækning selv beslutter, hvordan de ønsker at indrette deres nationale sundhedssystemer.

Samarbejdet i EU handler derfor i høj grad om at dele viden og erfaringer og håndtere grænseoverskridende problemstillinger. EU lovgiver på områder som sygesikring og adgang til betalt behandling i andre EU-lande, kliniske forsøg, godkendelse og overvågning af lægemidler, vurdering og overvågning af medicinsk udstyr, håndtering af grænseoverskridende sundhedstrusler, strålebeskyttelse samt på tobaksområdet.

EU spiller også en vigtig  rolle som aktør og forum for koordination mellem EU-landene i andre internationale organisationer, f.eks. i Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Sundhedsområdet drøftes i EU's ministerråd for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse (EPSCO). På sundhedsområdet afholdes to ordinære rådsmøder om året i EU (juni og december). Derudover holdes som regel også to uformelle ministermøder.

Forud for rådsmøderne føres forhandlingerne på embedsmandsniveau i ministerrådets arbejdsgrupper. Ministeriet har en sundhedsattaché udstationeret ved EU-repræsentationen i Bruxelles til at varetage forhandlingerne.

Læs mere om sundhedssamarbejdet i EU

https://ec.europa.eu/health/

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

https://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/configurations/epsco/

 

Danmarks sundhedsattaché i Bruxelles

Marie Elsner Sander
Mail: marsoe@um.dk