Nationalt partnerskab for sundhedsdata

Life science

Nationalt partnerskab for sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation.

Formålet med partnerskabet er at skabe et forum, hvor relevante aktører inden for sundhedsvæsenet, forskningsmiljøer og life science industrien kan udveksle erfaringer om brug af sundhedsdata og drøfte behov og udfordringer samt rådgive de centrale myndigheder om mulige initiativer, der kan understøtte bedre brug af sundhedsdata. Det er samtidig væsentligt, at der er fokus på at respektere borgeres ret til fortrolighed og databeskyttelse. 

Partnerskabet samler alle relevante aktører inden for sundhedsdataområdet, bl.a. dataansvarlige myndigheder, regioner, kommuner, universiteter, sundhedsfaglige organisationer, patientforeninger og brancheorganisationer inden for life science industrien. 

 

Mødedatoer og referater


Møder i 2021

Møder i 2022

  • Fredag den 11. februar (aflyst)
  • Mandag den 30. maj
  • Fredag den 11. november