Rygning

Rygning er et stort folkesundhedsproblem i Danmark. 20 procent af befolkningen ryger, hvilket er en større andel end i der ses i vores nordiske nabolande.

Rygning er samtidig er rygning udbredt blandt danske unge, hvor 29 pct. af de 16-24-årige ryger dagligt eller lejlighedsvis. Der er sket en stigning i rygning blandt unge. Også brugen af andre tobaksvarer og nikotinprodukter er en bekymring.

Konsekvenser af rygning

13.600 danskere dør hvert år af rygning. Risikoen for en rygerelateret sygdom og død øges med rygemængde, ung alder ved rygedebut, antallet af år, der er blevet røget, og jo senere et eventuelt rygestop iværksættes. 

Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme som blandt andet lungekræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjertekarsygdom, og næsten hvert tredje dødsfald skyldes rygning.

Forebyggelse af rygning blandt unge er den forebyggende indsats, der kan reducere sygeligheden mest i Danmark.

Læs mere om helbredsskader ved tobak og rygning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Forebyggelse

Indsatsen over for rygning og brug af tobaks- og nikotinprodukter handler særligt om at forebygge, at børn og unge starter, at fremme rygestop og at fremme røgfrie miljøer.

For at understøtte kommunernes forebyggende arbejde har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en forebyggelsespakke om tobak.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak her

Handleplan mod børn og unges rygning

For at komme den bekymrende udvikling i unges rygning og brug af øvrige tobaks- og nikotinprodukter til livs indgik regeringen i 2019 sammen med et flertal af Folketingets partier en aftale om en national handleplan mod børn og unges rygning.

Læs mere om aftalen om en national handleplan mod børn og unges rygning