Rygning

Rygning er et stort folkesundhedsproblem i Danmark. 22 procent af bruger mindst ét niktoinprodukt, og 18 procent ryger tobak dagligt eller lejlighedvis.

Rygning er samtidig udbredt blandt danske unge. Danskernes Rygevaner 2020 viser, at 23 procent af de 15-29-årige ryger dagligt eller lejlighedsvis. Det er dog sammenlignet med 2019, hvor 26 procent i samme aldersgruppe angav at ryge dagligt eller lejlighedsvist. 

Konsekvenser af rygning

Ifølge rapporten Sygdomsbyrden i Danmark dør 13.600 danskere hvert år af rygning. Risikoen for en rygerelateret sygdom og død øges med rygemængde, ung alder ved rygedebut, antallet af år, der er blevet røget, og jo senere et eventuelt rygestop iværksættes. 

Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme som blandt andet lungekræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjertekarsygdom, og ca. hvert fjerde dødsfald i Danmark skyldes rygning.

Forebyggelse af rygning blandt unge er den forebyggende indsats, der kan reducere sygeligheden mest i Danmark.

Læs mere om helbredsskader ved tobak og rygning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Forebyggelse

Indsatsen over for rygning og brug af tobaks- og nikotinprodukter handler særligt om at forebygge, at børn og unge starter, at fremme rygestop og at fremme røgfrie miljøer.

For at understøtte kommunernes forebyggende arbejde har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en forebyggelsespakke om tobak.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak her

Handleplan mod børn og unges rygning

For at komme den bekymrende udvikling i unges rygning og brug af øvrige tobaks- og nikotinprodukter til livs indgik regeringen i 2019 sammen med et flertal af Folketingets partier en aftale om en national handleplan mod børn og unges rygning.

Læs mere om aftalen om en national handleplan mod børn og unges rygning