Digitale signaturprojekter

I aftalen om regionernes økonomi for 2020 blev regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner enige om at styrke afprøvningen af kunstig intelligens og udbredelsen af digitale velfærdsløsninger ved at igangsætte signaturprojekter på området.

Der er nu udvalgt de første 8 signaturprojekter på sundhedsområdet, som støttes med midler fra investeringsfonden på 200 mio. kr.

De 8 projekter er:

 • Kunstig intelligens til hurtigere og bedre diagnostik af akutte patienter - Diagnostic Expert Systems Enter Real Time (DESERT)
  Projektet løber fra ultimo 2019 til ultimo 2022.

 • Kunstig intelligens i almen praksis
  Projektet løber fra ultimo 2019 og til medio 2021.

 • Prædiktion af forværring blandt KOL- og hjertesvigtpatienter
  Projektet løber fra primo 2020 til ultimo af 2022.

 • Kvalitetsudvikling ned patienten i fokus. Realtidsprognoser og essentiel information til klinikere (DABAI)
  Projektet løber fra ultimo 2019 til ultimo af 2020.

 • Kunstig intelligens til forebyggelse af komplikationer efter tarmkræftkirurgi
  Projektet løber fra andet ultimo 2019 til primo 2023.

 • Kunstig intelligens til bedre tilrettelæggelse af kræftbehandlinger
  Projektet løber fra primo 2020 til ultimo 2022.

 • Bedre diagnosticering af prostatacancer
  Projektet løber fra ultimo 2019 til primo 2022.

 • Reduktion af stråledosis ved skanninger brugt i kræftbehandling
  Projektet løber fra ultimo 2019 til ultimo 2021.

Læs mere om signaturprojekterne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside