Boliger til ældre

Personer, der ikke kan klare sig selv i eget hjem har mulighed for at få tilbudt en bolig, som bl.a. er indrettet særligt til personer med f.eks. nedsat funktionsevne.

Plejehjem, plejeboliger og friplejecentre

Anvisning til en plads på et plejehjem foretages af kommunen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af din samlede situation.

Læs mere om boliger til ældre på borger.dk

Læs mere om almene ældreboliger på Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens hjemmeside 

Friplejeboligleverandører certificeres af Sundhedsstyrelsen

Læs mere om certificeringen på sundhedsstyrelsen.dk

Plejehjemsoversigten

Plejehjemsoversigten er et overblik over plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i Danmark.

Læs mere på plejehjemsoversigten.dk