Maksimale ventetider

Visse livstruende hjerte- og kræftsygdomme er omfattet af de særlige regler for maksimale ventetider, som skal sikre, at patienter kommer hurtigt i behandling ved mistanke om alvorlig, livstruende sygdom.

En patient kan selv vælge, hvilket offentligt sygehus, patienten vil udredes eller behandles på. Er ventetiden på mere 30 dage om udredning eller behandling, kan patienten vælge et privat tilbud.

Læs mere om udrednings- og behandlingsret som patient