Arbejdsområder

Vi arbejder med sundhed inden for en lang række områder i Danmark

Herunder kan du få et overblik over vores arbejdsområder indenfor sundheds- og ældreområdet.

Sundhed

Patientrettigheder

I Danmark er grundlæggende patientrettigheder en afgørende del af vores sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsnet

Det danske sundhedsvæsen er en integreret del af hele samfundet. Det omfatter både sygehuse, kommuner, praktiserende læger og andre sundhedspersoner.

Sygdomme

En række sygdomme fylder særligt meget i sundhedsvæsenet.

Psykiatri

I Psykiatrien arbejdes der med at forebygge, diagnosticere og helbrede psykiske sygdomme.

Forebyggelse

Forebyggelse af sygdom er en nødvendig og god investering for samfundet.

Medicin og apoteker

Udvikling og salg af medicin skal foregå under de rette forhold, så patienter i sundhedsvæsenet får den optimale behandling.

Forskning

Forskning og udvikling af nye behandlingsmetoder udgør en kerneopgave i det danske sundhedsvæsen.

Internationalt samarbejde

Danmark samarbejder med mange andre lande på sundhedsområdet og deltager i internationale organisationer som EU, WHO, FN, OECD, Europarådet og Nordisk Ministerråd.

Digitalisering og data

Digitalisering og bedre brug af data kan øge kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet

Ældre

Hjælp til ældre

Det er kommunernes ansvar at tilbyde hjælp og støtte til ældre borgere i hverdagen, eksempelvis i form af hjemmehjælp.

Hjælp til pårørende

Det er også muligt at få ekstra støtte som pårørende til ældre med særlige behov.

Værdier og kvalitet i ældreplejen

Hver kommune har en værdighedspolitik ud fra temaer som livskvalitet og selvbestemmelse. Kommunen skal også fastsætte en kvalitetsstandard for tilbud til ældre og føre tilsyn med, om tilbuddene lever op til standarden.

Boliger til ældre

Ældre med særlige behov kan få tilbudt en plads på et plejehjem eller en plejebolig.

Demens i Danmark

Et særligt fokusområde på ældreområdet er sygdommen demens. Demens er betegnelsen for en gruppe af sygdomme, der udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og forskellige behov.