Skip navigation


Konferencer om medicinsk cannabis

Sundhedsministeriet inviterede i marts 2019 læger, producenter og patientforeninger til konference om forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Den 1. januar 2018 trådte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Forsøgsordningen giver læger mulighed for at udskrive nye cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen, som ikke tidligere har været lovligt i Danmark.

Cirka et år efter forsøgsordningen gik i gang inviterede Sundhed- og Ældreministeriet relevante aktører til at gøre status og udveksle erfaringerpå to konferende henvendt til læger, producenter og patientforeninger.

Onsdag den 6. marts - Odense Universitet
Målgruppe: Producenter, læger og patientforeninger


Konferencens formål var bl.a.:

  • at give generel gennemgang af forsøgsordningen med medicinsk cannabis med henblik på at give en overordnet status for forsøgsordningen.
  • at give relevante aktører en større indsigt i forsøgsordningen.
  • at give generel introduktion til forskellige lægemidler indeholdende cannabis.
  • at understøtte en smidig ansøgningsproces for tilladelser til brug for håndtering af medicinsk cannabis samt sikre en god inspektion.

Dagen var delt op i målgruppeorienterede seancer, og der blev afholdt et seminar for producenter og separate workshops for læger og patientforeninger.

I forbindelse med forsøgsordningen er der afsat midler til forskningsprojekter, der skal bidrage til vores viden om cannabis til medicinsk brug. Forskerne bag de fem forskningsprojekter, der har fået tildelt midler, præsenterede deres projekter.

Torsdag den 21. marts i Aarhus
Målgruppe: Læger

Formålet med konferencen var at give en introduktion til læger om forsøgsordningen med medicinsk cannabis og dansk forskning (forskningsoplæg) og workshop med faglig dialog om forsøgsordningen. 


Sidst opdateret 25-03-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |