Skip navigation


Konferencer om forsøgsordning med medicinsk cannabis

I marts 2019 afholdt Sundhedsministeriet to konferencer for læger, producenter og patientforeninger om forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Den 1. januar 2018 trådte den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft, og i marts inviterede Sundheds- og Ældreministeriet til to konferencer, hvor relevante aktører kunne gøre status og udveksle erfaringer. 

Materiale fra konferencerne kan findes her:

Kort introduktion til producenter af medicinsk cannabis (PDF)
Karen Juul Jensen, Specialkonsulent i Lægemiddelstyrelsen

Præsentation: Den gode ansøgning og inspektion (PDF)
Kristine Frederiksen, Lægemiddelínspektør, Lægemiddelstyrelsen

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis: Optagelse på Lægemiddelstyrelsens liste (PDF)
Kristine Hvolby og Karoline Holm, Enhed for lægemiddelgodkendelse, Lægemiddelstyrelsen

Samlet introduktion til forsøgsordning med medicinsk cannabis  (PDF)
Karen Juul Jensen, Specialkonsulent, Lægemiddelstyrelsen 

Workshop for patientforeninger: Praktisk orienteret dialog tilpasset patientforeninger  (PDF)

Læs mere om indholdet på konferencerne her


Sidst opdateret 25-03-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |