Skip navigation


Voksentandplejen

Den 1. juni 2018 træder nye regler for voksentandplejen i kraft. Her kan du læse om reglernes betydning for dig som patient.
Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ændring af sundhedslovgivningen, fordi overenskomsten mellem regionerne og de praktiserende tandlæger er opsagt og udløber med udgangen af maj måned 2018.

Helt overordnet gælder det, at de nye regler ikke medfører store ændringer, idet der i hovedtræk er tale om en videreførelse af de hidtidige regler i tandlægeoverenskomsten.


Patienter har derfor fortsat ret til samme tilskud til undersøgelser og behandlinger som tidligere, og der er fortsat adgang til at klage og søge erstatning ved skader som led i behandlingen.

Hvad går de nye regler ud på?
De nye regler regulerer retten til tilskud i voksentandplejen, dvs. tilskud til voksne patienter (personer på 18 år eller derover) til undersøgelse og behandling hos praktiserende tandlæger i Danmark.

De nye regler omfatter stort set samtlige dele af voksentandplejen, herunder valg af tandpleje, information, priser og ydelser (undersøgelser og behandlinger).

Hvor længe kommer de nye regler til at gælde?
De nye regler er en midlertidig ordning for voksentandplejen, som skal sikre, at patienter fortsat har ret til tilskud fra og med den 1. juni 2018, hvor tandlægeoverenskomsten ikke længere gælder.

Regeringen og alle Folketingets partier har i februar 2018 indgået en politisk aftale om nye rammer for voksentandplejen.

Der igangsættes et arbejde med at udarbejde en ny model for voksentandplejen, som forventes klar i løbet af 2019. De nye regler pr. 1. juni 2018 skal gælde, indtil en ny model er fastlagt og Folketinget har vedtaget den efterfølgende lovgivning.

Hvad betyder lovforslaget for andre tandplejeordninger, f.eks. børnetandplejen?
De nye regler omfatter kun den såkaldte almindelige voksentandpleje.

Reglerne omfatter altså ikke børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen, regionstandplejen, specialtandplejen og tilskudsordningerne for særlige tandsygdomme og –skader, herunder for f.eks. patienter med epilepsi.

De nye regler omfatter heller ikke de særlige tilskud til tandpleje i medfør af anden lovgivning, f.eks. i lov om aktiv social politik og i lov om social pension (Beskæftigelsesministeriet). Patienter i Danmark kan altså her fortsat få tilskud til tandpleje på de samme vilkår, som gælder i dag.

Har de nye regler betydning for andre områder, f.eks. de praktiserende læger?
Nej. De nye regler omfatter udelukkende voksentandplejen og praktiserende tandlæger.

Du kan derfor gå til f.eks. praktiserende læge, praktiserende speciallæge, kiropraktor, fysioterapeut m.v. præcis som hidtil.

Kan jeg stadigvæk få tilskud til behandling hos tandlægen?
Ja. De nye regler omfatter præcis de samme undersøgelser og behandlinger hos praktiserende tandlæger, som hidtil har været fastsat i tandlægeoverenskomsten.

Samtidig gælder der også de samme faglige rammer for intervaller for indkaldelse til diagnostiske undersøgelser m.v. – den såkaldte ”rød-gul-grøn” ordning – som hidtil har været gældende.

Skal jeg betale mere for at gå til tandlæge?
Med de nye regler vil den pris, som du skal betale, være præcis den samme for langt størstedelen af undersøgelserne og behandlingerne hos den praktiserende tandlæge. Din egenbetaling vil her være den samme – i kroner og ører – som hidtil.

For nogle undersøgelser og behandlinger kan tandlægen dog – ligesom i dag– selv fastsætte den pris, som han eller hun vil tilbyde dig som patient. Det gælder f.eks. en række behandlinger med fyldninger.

Og ligesom i dag vil der være en række behandlinger – f.eks. kroner og broer – som ikke er omfattet af den offentlige tilskudsordning, og hvor det er op til den enkelte tandlæge at fastsætte prisen for behandlingen efter aftale med patienten.

Hvad skal jeg gøre, så jeg fortsat har ret til tilskud den 1. juni 2018?
Du skal som udgangspunkt ikke gøre noget, hvis din tandlæge vælger at forblive i ordningen med offentligt tilskud til tandpleje. I så fald kan du fortsætte at gå til tandlæge, præcis som du har gjort indtil nu.

Hvis din tandlæge vælger ikke at være en del af ordningen, så skal han eller hun orientere dig om det, og du kan frit vælge en anden tandlæge, som er en del af den offentlige tilskudsordning.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil vælge en anden tandlæge end min nuværende?
Du har - ligesom i dag – frit valg mellem alle praktiserede tandlæger, som er en del af den offentlige tilskudsordning, så du kan selv vælge den tandlæge, som du ønsker at gå til.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil bruge en tandlæge i et andet EU-land?
Reglerne om tilskud til behandling hos en tandlæge i et andet EU-land vil være de samme som i dag. Du kan tage kontakt til din region for at få nærmere information om, hvilke krav der er til dokumentation m.v. for udgifter til behandling hos tandlægen i udlandet, hvis du skal have tilskud. 


 

Sidst opdateret 31-05-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |