Skip navigation


Sådan bruger du materialet - vejledning til fagpersoner

For at understøtte den lokale dialog og det daglige arbejde med at informere og inddrage børn og unge i forhold til brugen af tvang har Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Børnerådet og Psykiatrifonden udarbejdet et informationsmateriale om tvang til børn og unge i psykiatrien.

Materialet består af en film med interviews med fagpersoner, interview med en tidligere patient i børne- og ungdomspsykiatrien samt scener fra psykiatriske afsnit, hvor der bl.a. vises og forklares om forskellige former for tvang. 

Samtidig er der udviklet to pjecer – én til børn og unge op til 14 år og én til børn og unge fra 15-17 år. I pjecerne indgår illustrationer af forskellige former for tvang samt en illustration af en eftersamtale.

Vejledning til fagpersoner i brug af materialet  (PDF)
Hent pjecer
Se film


 

 


Sidst opdateret 21-09-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |