Skip navigation


Lov om Nationalt Genom Center vedtaget

Tirsdag d. 29. maj 2018 blev loven om oprettelse af Nationalt Genom Center vedtaget af alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten.

Centeret er en krumtap i den danske strategi for personlig medicin, og det vil medvirke til, at lægerne får mulighed for bedre og mere præcis diagnostik og behandling af patienterne. 

Se også:

Pressemeddelelse ved fremsættelse af loven den 9. februar 2018:
Bred opbakning til den danske strategi for personlig medicin

Politisk aftale om oprettelse af Nationalt Genomcenter fra 18. januar:
Politisk aftale fra januar 2018     

Betænkning:

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 15. maj 2018

Materiale vedr. lovforslaget:
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Personlig medicin:
Temaside om National strategi for Personlig Medicin


Sidst opdateret 30-05-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055