Skip navigation


Internationalt Advisory Board

Formålet med det internationale advisory board er at sikre, at den nyeste viden på området inddrages i udmøntningen af den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020. Det internationale advisory board nedsættes som en ekstern, uvildig og kritisk sparringspart for bestyrelsen vedrørende spørgsmål, problemstillinger og emner af strategisk karakter og skal rådgive bestyrelsen om relevante internationale erfaringer, viden og tendenser inden for personlig medicin. 

Se kommissorium (PDF)
Se medlemmer  (PDF)

Sidst opdateret 26-03-2019
KONTAKT:
Nationalt Genom Center
Morten Andreasen
Udvalgskonsulent
Mobil: 29 34 72 59
Mail
:
moan@ngc.dk

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |