Skip navigation


Personlig medicin

Personlig medicin og anvendelsen af information om genetik kan have et stort potentiale for at forbedre forebyggelse, diagnostik og behandling i sundhedsvæsenet.

En del af den medicin, som patienter tilbydes i løbet af en behandling, virker desværre ikke, sådan som både lægen og patienten har regnet med.

Men for en række patienter, f.eks. visse kræftpatienter, er det allerede nu muligt at diagnosticere og behandle mere præcist, når man kender og bruger patientens gener og arvemasse.

Det kaldes personlig medicin, og nu har regeringen og Danske Regioner i fælleskab lavet en ny national strategi for udviklingen af mere personlig medicin i sundhedsvæsnet.
Læs mere om strategien her

Med Finansloven for 2016 blev der i 2016 gennemført en foranalyse af de faglige, tekniske, etiske og økonomiske implikationer af et eventuelt større dansk program for Personlig Medicin.
Læs mere om foranalysen her


Sidst opdateret 26-03-2019
INFO IN ENGLISH:


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |