Skip navigation


REMA 1000

REMA 1000 om partnerskabet og de initiativer der skal forhindre salg af tobak til børn og unge:

REMA 1000 er en discountkæde med hovedkontor i Horsens, som ved udgangen af 2017 har 304 butikker i Danmark. REMA 1000s butikker drives som franchise med selvstændige købmænd, der har ansvaret for butikkernes drift og ledelse, herunder også at sørge for at alle love og regler bliver overholdt.

REMA 1000 har valgt at indgå i partnerskabet om salg af tobak til unge, fordi vi mener, at børn og unge ikke bør begynde at ryge. Partnerskabet er et godt, samlet initiativ i dagligvarehandlen, som betyder, at vi i fællesskab kan forbedre folkesundheden.

I REMA 1000 tror vi på tillid frem for kontrol, så når vi går ind i dette partnerskab, er det med et fokus på at opbygge en kultur og adfærd blandt vores medarbejdere, der betyder, at vi fremover kan sikre, at ingen unge under 18 år kan købe tobak i vores butikker. I partnerskabet har vi dog også forpligtet os til at gennemføre en kontrol af håndhævelsen af reglerne, hvilket vi naturligvis bakker op.

Følgende tiltag er iværksat i løbet af 2017: 

  • Skærpet fokus på reglerne og vigtigheden af at overholde dem i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere
  • Opbygning af korrekt adfærd omkring ID bl.a. ved hjælp af nemme huskeregler som ”Hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl” og ”Spørg om ID – også selvom kunden ser ud til at være op til 25 år” 
  • Øget frekvens af påmindelser om reglerne til medarbejderne i butikkerne 
  • Pr. 21. april 2017 har vi indført en teknisk løsning i kassen, der beder kasseassistenten spørge til ID ved tobakssalg. Før det er sket, kan ekspeditionen ikke fortsætte. Det hjælper medarbejderne med at huske at spørge til ID

Følgende tiltag iværksættes i slutningen af 2017: 

  • Opbygning af en ID-kultur vha. en kampagne i butikkerne. Netop for at vænne både medarbejdere og kunder til, at tobakssalg indebærer spørgsmål om ID for kunder, der ser ud til at være op til 25 år


Sidst opdateret 17-11-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |