Skip navigation


De Samvirkende Købmænd

De Samvirkende Købmænd om partnerskabet og de initiativer der skal forhindre salg af tobak til børn og unge:

De Samvirkende Købmænd, DSK, har tilsluttet sig Partnerskabet, der skal medvirke til at indfri ambitionen om en røgfri generation.

De Samvirkende Købmænd er brancheorganisation og talerør for købmænd i Danmark.

DSK repræsenterer ca. 1.400 købmandsejede supermarkeder, discountbutikker, nærbutikker og conveniencebutikker.

DSK har støttet en 18-års aldersgrænse siden rygeloven blev fremsat for mere end 10 år siden. Rygning skal være et voksent valg. DSK har på den baggrund kontinuerligt informeret både egne medlemmer, og - via den åbne del af vores hjemmeside – tillige også ikke-medlemmer om de gældende aldersgrænser for såvel tobak som øvrige varer pålagt aldersgrænser.

Af aktuelle initiativer kan nævnes: 

  • Opfordring til medlemskredsen om opbakning til Partnerskabet. 
  • Information udsendt til medlemmerne med henblik på udlevering til hver enkelt butiksmedarbejder, der arbejder med kassebetjening. Det fremgår i medarbejder-informationen, at det kan få konsekvenser for medarbejderens ansættelse i bu-tikken, hvis medarbejderen undlader at følge lovens krav om at spørge til kun-dens alder, hvis medarbejderen på nogen måde er i tvivl om kundens alder. 
  • DSK har netop igangsat et større uddannelsesprojekt, med et ambitiøst budget, der via en række korte film skal træne medarbejderne i at håndtere vanskelige si tuationer; herunder håndtere konflikter om kundens alder. Disse film vil være klar primo 2018.  
  •  Samarbejde med Danske Spil om udvikling og lancering af Smart-ID.Sidst opdateret 17-11-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |