Skip navigation


Parternes initiativer

Som et led i partnerskabet, der skal forhindre at der bliver solgt tobak til børn og unge under 18 år. gennemføres der flere konkrete initiativer. Et af dem er, at parterne deler de tiltag, de iværksætter, for at sikre, at aldersgrænsen bliver overholdt.

"Gennem en fælles og styrket indsats vil vi arbejde målrettet for, at tobak ikke sælges til mindreårige. Vi vil stå sammen om at forandre de normer, der er forbundet med at vise ID ved køb af tobak. Det skal
blandt  andet ske gennem en øget og mere systematisk ID-kontrol i detailhandlen, såvel som at salgsforbuddet  skal synliggøres." Sådan tilkendegiver parterne i det partnerskab, der skal bidrage til at indfri regeringens ambition om en røgfri generation.

Som et led i partnerskabet  fortæller parterne her om de tiltag, de iværksætter for at efterleve aldersgrænsen.   

 Siden opdateres løbende.


Sidst opdateret 04-12-2017
KONTAKT:
Hvis du har spørgsmål til Partnerskaber om salg af tobak til unge, er du velkommen til at kontakte:

Fuldmægtig
Rikke Skaarup Schjødt
Mail:
rsc@sum.dk

Fuldmægtig
Laura Thordal
Mail: lct@sum.dk

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |