Skip navigation


Partnerskaber om salg af tobak til unge

Børn og unge skal ikke ryge. Derfor har vi brug for, at alle gode kræfter samles om at indfri regeringens ambition om en røgfri generation.

Det er ikke tilladt at sælge tobak til personer under 18 år. Alligevel har der været eksempler på, at unge under aldersgrænsen har købt tobak.

Regeringen har nu indgået et partnerskab med den danske detailhandel om at arbejde målrettet for en mere effektiv efterlevelse af loven om salg af tobak til børn og unge.

Der gennemføres flere konkrete initiativer i partnerskabet, bl.a. at parterne deler de tiltag, de iværksætter, for at sikre, at aldersgrænsen bliver overholdt.
 

Se parternes konkrete initiativer her

Læs pressemeddelelse af den 14.oktober 2017

Partnerskabserklæring      (PDF)  


    

        

    
      

   

        


     

    

              

    

    

      


         

   

       

 


Sidst opdateret 17-11-2017
KONTAKT:
Hvis du har spørgsmål til Partnerskaber om salg af tobak til unge, er du velkommen til at kontakte:

Fuldmægtig
Rikke Skaarup Schjødt
Mail:
rsc@sum.dk

Fuldmægtig
Laura Thordal
Mail: lct@sum.dkKontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |