Skip navigation


8 nationale mål for sundhedsvæsenet

TEMA - Sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL er enige om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.

De otte nationale mål er en årlig temperaturmåling på tilstanden i det danske sundhedsvæsen. De blev aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL i foråret 2016. Læs aftaletekst (PDF).

Målene følges ved hjælp af 38 målepunkter. Den nye statusrapport viser, at der er sket en positiv udvikling på 16 af målepunkterne siden sidste år. Fjorten af målpunkterne er uændrede. Fem går tilbage. For 3 af målepunkterne er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at måle udviklingen ift. sidste år.

De nationale mål skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører – sygehusene, kommunerne og almen praksis – arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet og samtidig gøre det lettere at overskue, hvor der er behov for forbedringer.

De otte nationale mål er:

Mål 1: Bedre sammenhængende patientforløb

Mål 2: Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Mål 3: Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

Mål 4: Behandling af høj kvalitet

Mål 5: Hurtig udredning og behandling

Mål 6: Øget patientinddragelse

Mål 7: Flere sunde leveår

Mål 8: Mere effektivt sundhedsvæsen

Hent status-publikationen "Nationale mål for sundhedsvæsenet 2019"   (PDF)

For hvert af de nationale mål er der en række indikatorer. Det viser udviklingen for de enkelte mål (PDF) 
Talgrundlag (Excel) 

 

Pressemeddelelser:
23. oktober 2019 - Et godt sundhedsvæsen er blevet endnu bedre
6. september 2018 - Det danske sundhedsvæsen i fremgang
23. juni 2017 - Det går frem på to tredjedele af målpunkterne
29. april 2016 - Nye nationale mål for sundhedsvæsenet skal øge kvaliteten for patienterne

4. april 2016 - Nye nationale mål skal løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet


Sidst opdateret 03-06-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |