Skip navigation


Det Nationale Stresspanel

Alt fra sociale medier, egne forventninger, perfekthedskultur, manglende struktur i livet til et højt præstations- og arbejdspres er med til, at et stigende antal danskere er stressede.

Det er et alvorligt samfundsproblem, og derfor nedsatte regeringen i juni 2018 Det Nationale Stresspanel. Det Nationale Stresspanel afleverede i april 2019 sine 12 anbefalinger til regeringen.

Panelet bestod af 9 eksperter, som i efteråret/vinteren 2018 afholdte fire temamøder, hvor panelet diskuterede emner som kort- og langvarig stress, stresshåndtering, forebyggelse, work/life-balance, sociale medier og perfekthedskulturen blandt unge.   


Invitation til at sende konkrete forslag

Det Nationale Stresspanel inviterede befolkningen til at indsende konkrete, prioriterede forslag til handlinger, der kunne forebygge og reducere negativ stress. Fristen for at indsende forslag er udløbet. StressPanelet udsendte to invitationer:

  1. En bred invitation til eksperter, forskere og personligt berørte af stress. 

  2. En invitation rettet mod studerende på videregående uddannelser og øvrige interesserede. 

Læs spørgsmål og svar: Hvordan blev forslag sendt til StressPanelet anvendt (link til Q&A)

Se film, hvor formand for Stresspanelet Anette Prehn opfordrede alle til at indsende forslag til panelet.  Sidst opdateret 15-04-2019
12 handlinger fra Stresspanelet:

Stresspanelets temamøder 2018
1. temamøde (21. september)
Hvordan håndterer vi bedst stress
Se dagsorden (PDF)
 
2. temamøde (23. oktober)
Hvordan forebygger vi arbejdsrelateret stress, og hvordan skabes en god balance mellem arbejde og familieliv?

Se dagsorden (PDF)

3. temamøde (12. november)
Hvilken påvirkning har digitalisering og sociale medier?
Se dagsorden (PDF)

4. temamøde (3. december)
Hvorfor mistrives unge – er der opstået en perfekthedskultur?
 
Se dagsorden (PDF)

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |