Skip navigation


De 23 initiativer i demenshandlingsplanen

Regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen indgik den 15. december 2016 en politisk aftale om udmøntning af de 470 mio. kr., der er afsat til en ny national demenshandlingsplan. Læs her om de konkrete initiativer.

Den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025  opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

Alle initiativer åbner i PDF.

Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling 

Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

Støtte til mennesker med demens og pårørende

Demensvenlige boliger og samfund

 

Øget videns- og kompetenceniveau

Alle puljer vil blive udmøntet efter opslag på relevante hjemmesider.


 


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |