Skip navigation


National Demenshandlingsplan

TEMA - Danmark skal være et demensvenligt samfund, så mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv.
Hjemmehjælp

Demens er betegnelsen for en gruppe af sygdomme, der udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og forskellige behov. En af de hyppigst forekommende demenssygdomme er Alzheimers sygdom.

Det anslås, at omkring 15.000 danskere rammes af demens hvert år. I dag er der i Dammark 35.100 mennesker over 65 år, som er diagnosticeret med en demensdiagnose, men det skønnes, at et langt højere antal lider af en demenssygdom, ligesom antallet forventes at stige i de kommende år, fordi der bliver flere ældre.

Demens er en sygdom, der vender op og ned på livet for både den, der rammes af demens, og for de pårørende.

For at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv, har regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen indgået en politisk aftale den 15. december 2016, hvor aftaleparterne er enige om udmøntning af de 470 mio. kr., som parterne afsatte i 2015 til en ny national demenshandlingsplan.

Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

De tre mål indebærer, at:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner,
  • flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose, og at 
  • en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

De tre mål understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 
De 23 initiativer i den nationale demenshandlingsplan 2025

Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025


Sidst opdateret 13-11-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |