Skip navigation


Retningslinjer for Demensprisen 2019

Der er lukket for indstillinger. Prisen uddeles af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke den 11. september. Vinderen får direkte besked. Hvad er Årets Demenspris?
Som et led i Den nationale demenshandlingsplan 2025 fra december 2016 er Demensprisen blevet uddelt i 2017 og 2018 - og skal også uddeles i år. Med demensprisen anerkender og hylder vi de mange medarbejdere, der hver dag gør en forskel for mennesker med demens landet over.

Hvem kan få Demensprisen 2019?
Prisen uddeles til en frontmedarbejder, der i dagligdagen gør en forskel for mennesker med demens og deres pårørende. Det kan fx være en medarbejder på plejehjem, i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, udrednings- og behandlingsenheder eller andre steder, hvor der i hverdagen ydes en særlig indsats. Det kan både være i den offentlige sektor og den private sektor.

Kan jeg indstille en medarbejder til Demenspris 2019?
Ja. Alle kan indstille en medarbejder til prisen. Det kan altså både være mennesker med demens, deres pårørende, kollegaer, ledelsen, eller andre der på den ene eller anden måde er i berøring med en medarbejder, der gør en særlig indsats for mennesker med demens. Man kan ikke indstille sig selv.

Hvordan indstiller jeg en medarbejder til prisen?
Hvis du vil indstille en medarbejder, skal du udfylde et skema, hvor du fortæller, hvorfor personen har fortjent at modtage prisen.

Du må gerne vedhæfte billeder, film eller skriftlig dokumentation, men indstillingen skal kunne stå alene.

Hvem vælger modtageren af Demensprisen 2019 - og hvordan?
Alle indstillingerne vurderes af et fagudvalg - en jury - der består af repræsentanter for FOA, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, DemensKoordinatorer i DanmarK, Alzheimerforeningen, Ældre Sagen, Nationalt Videnscenter for Demens og Sundheds- og Ældreministeriet. Ministeriet stemmer kun, hvis der er flere indstillede, der med har fået lige mange stemmer.

Overordnet lægger juryen selvfølgelig vægt på, at medarbejderen i sin dagligdag gør en særlig indsats for mennesker med demens.

Hvordan man gør dét, er der ingen fast opskrift på, men der vil blive lagt særligt vægt på, at det sker ud fra de værdier, der står i Den nationale demenshandlingsplan 2025, og som er blevet valgt til at fungere som pejlemærke for demensindsatsen i Danmark. Værdierne er:

  • Værdighed 
  • Tryghed 
  • Indflydelse på eget liv 
  • Respekt for forskellighed og det levede liv 
  • En individuel, helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg med udgangspunkt i mennesker bag sygdommen 
  • Meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i hverdagen.

Juryen vil samtidig lægge vægt på, at prisvinderen er en person, der kan inspirere andre til også at gøre en forskel for mennesker med demens.

Hvad får vinderen af Demensprisen 2019?
Som vinder af Demensprisen 2019 vinder man først og fremmest æren.

 Den medarbejder, der vinder Demensprisen 2019, modtager også en pengepræmie på 10.000 kr. og prismodtagerens arbejdsplads modtager en præmie på 50.000 kr. Prisen til arbejdspladsen er en generel anerkendelse af, at en god enhedskultur på arbejdspladsen har betydning for at give den enkelte medarbejder de nødvendige rammer til at gøre den helt særlige indsats, og pengene skal bruges på videreudvikle det faglige og sociale fællesskab.

Derudover vil de gode eksempler fra såvel prisens vindere som andre indstillede medarbejdere blive videreformidlet, så de gode historier på demensområdet spredes. 

Indstil din kandidat til Demensprisen 2019 her: www.demensprisen.dk  


Sidst opdateret 04-09-2019
SÅDAN INDSENDER DU DIN INDSTILLING
Du skal udfylde et indstillingsskema her:
www.demensprisen.dk

Du kan også sende det med posten:

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
Mrk. Demensprisen

Vi skal modtage din indstilling senest den 1. maj 2019.

DRILLER DET?
Hvis du har problemer med at udfylder skemaet, er du velkommen til at kontakte os her:
demensprisen@sum.dk
 

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |