Skip navigation


Ældretopmøde 2020

Program for POLITISK rum for de 2 dage - 30. september og 1. oktober 2020.

Dag 1: Onsdag den 30. september 2020Kl. 12.30 – 12.35
Velkomst ved moderator Karen Lorenzen


Kl. 12.35 – 12.55
Formål og forventninger til topmødet ved de fire arrangører:

  • Magnus Heunicke, Sundheds- og Ældreminister,
  • Bjarne Hastrup, Direktør i Ældre Sagen,
  • Torben Hollmann, Sektorformand i FOA,
  • Jacob Bundsgaard, Formand for KL

Kl. 12.55 – 13.00
Teknisk og praktisk gennemgang

Kl. 13.00 – 13.15
Det gode ældreliv – Fortællinger fra en hverdag med ældrepleje
Interview med en borger Anne Mette Gravgaard og pårørende
Inge Birthe Thomsen om hverdagen og ønskerne til det gode ældreliv


Kl. 13.15 – 13.25
Pause

Kl. 13.25 – 13.45
Etik i ældreplejen – Er der brug for et paradigmeskifte?
Oplæg ved Dorthe Birkmose, psykolog, foredragsholder, forfatter og blogger med fokus på faglighed, etik og risikoen for forråelse.


Kl.13.45 – 14.00
Vi kan godt! -
Erfaringer og inspiration fra en ny hverdag i ældreplejen
Interview med leder Mette Olander og medarbejder Mona Jepsen, der fortæller om erfaringer med ændret kultur og arbejdsgange på ældreområdet.


Kl. 14.00 – 14.10
Pause

Særskilt program for politikere ved moderator Kirstine Rask Lauridsen

Kl. 14.10 – 15.00
Dialog & spørgsmål til borger, pårørende, medarbejder & leder samt Dorthe Birkmose.
Moderator faciliterer dialogen med udgangspunkt i de seks temaer

Kl. 15.00 – 15.30
Faciliteret drøftelse med politikerne om de seks temaer, vigtigste udfordringer og ideer til næste skridt

Afrunding og kort introduktion til dag 2Dag 2: Torsdag den 1. oktober 2020

Kl. 09.45 – 10.00
Velkomst ved Jacob Bundsgaard, KL
Kl. 10.00 – 11.05
Faciliteret opsamling på gårsdagens dialog om de seks temaer, de vigtigste udfordringer og ideer

Kl. 11.05 – 11.15
Pause

Kl. 11.15 – 12.00
Del 1) Præsentation af diskussioner fra gruppedialogerne:

En fra hver gruppe præsenterer deres forslag for et panel bestående af de fire arrangører af Ældretopmødet

 

Kl. 12.00 - 12.05
Pause

Kl. 12.05 – 12.45
Del 2) Præsentation af diskussioner fra gruppedialogerne:

En fra hver gruppe præsenterer deres forslag for et panel bestående af de fire arrangører af Ældretopmødet