Skip navigation


Ældretopmøde 2020

Program for FAGLIGT rum for de 2 dage - 30. september og 1. oktober 2020.

Dag 1: Onsdag den 30. september 2020Kl. 12.30 – 12.35
Velkomst ved moderator Karen Lorenzen

 

Kl. 12.35 – 12.55
Formål og forventninger til topmødet ved de fire arrangører:

  • Magnus Heunicke, Sundheds- og Ældreminister,
  • Bjarne Hastrup, Direktør i Ældre Sagen,
  • Torben Hollmann, Sektorformand i FOA,
  • Jacob Bundsgaard, Formand for KL

Kl. 12.55 – 13.00
Teknisk og praktisk gennemgang

Kl. 13.00 – 13.15
Det gode ældreliv – Fortællinger fra en hverdag med ældrepleje
Interview med en borger Anne Mette Gravgaard og pårørende
Inge Birthe Thomsen om hverdagen og ønskerne til det gode ældreliv


Kl. 13.15 – 13.25
Pause

Kl. 13.25 – 13.45
Etik i ældreplejen – Er der brug for et paradigmeskifte?
Oplæg ved Dorthe Birkmose, psykolog, foredragsholder, forfatter og blogger med fokus på faglighed, etik og risikoen for forråelse.


Kl.13.45 – 14.00
Vi kan godt! -
Erfaringer og inspiration fra en ny hverdag i ældreplejen
Interview med leder Mette Olander og medarbejder Mona Jepsen, der fortæller om erfaringer med ændret kultur og arbejdsgange på ældreområdet.


Kl. 14.00 – 14.10
Pause

Kl. 14.10 – 14.15
Kort teknisk introduktion til gruppedialoger

Kl. 14.15 – 15.55
Gruppedialoger på Teams

Der arbejdes med de seks temaer:

  1. Kerneopgaven og faglig kvalitet,
  2. Rekruttering og kompetenceløft,
  3. Faglig ledelse i en lærende kultur,
  4. Kvalitet og tilsyn,
  5. Visitation tæt på hverdagen,
  6. Organisering af ældreplejen.

Udfordringer diskuteres og en bruttoliste med ideer til nye veje udarbejdes

10 minutters pause undervejs i gruppedialogerne

Kl. 15.55 – 16.00
Kort afrunding og hvad skal der ske i morgenDag 2: Torsdag den 1. oktober 2020

 

Kl. 09.45 – 10.00
Moderator byder velkommen og interviewer Jacob Bundsgaard, KL
Kl. 10.00 – 11.05
Gruppedialoger på Teams
Der arbejdes videre med bruttoliste med ideer til nye veje

Kl. 11.05 – 11.15
Pause

Kl. 11.15 – 12.00
Del 1) Præsentation af diskussioner fra gruppedialogerne:
En fra hver gruppe præsenterer deres forslag for et panel bestående af de fire arrangører af Ældretopmødet
Kl. 12.00 – 12.05
Pause

Kl. 12.05 – 12.45
Del 2) Præsentation af diskussioner fra gruppedialogerne:
En fra hver gruppe præsenterer deres forslag for et panel bestående af de fire arrangører af Ældretopmødet