Skip navigation


Ældretopmøde 2020

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke inviterer sammen med Ældre Sagen, FOA og KL til topmøde om ældreplejen.

2-dages ældretopmøde blev afholdt den 30. september og 1. oktober 2020 og det blev holdt virtuelt på grund af situationen med COVID-19


De fire parter er gået sammen i et historisk samarbejde, hvor topmødet bliver startskuddet til et arbejde, som med udgangspunkt i erfaringer fra borgere og medarbejdere skal bidrage til at nytænke ældreplejen.  De fire parter vil efter topmødet sætte gang i et opfølgende arbejde inspireret af topmødet.

Ældretopmødet blev afholdt i to virtuelle rum, og optagelserne fra en række af indslagene kan ses her:

    • et fagligt rum:
     I det faglige rum deltager repræsentanter for organisationer, faglige eksperter, ledere og medarbejdere fra kommunerne samt borgere og deres pårørende.
     Se program
     Se optagerne af indslagene

    • et politisk rum:
     I det politiske rum deltager politikere fra Folketinget samt politikere fra henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriet, KL, FOA og Ældre Sagen.

     Se program
     Se optagerne af indslagene

På mødet blev deltagerne inddelt i mindre grupper, som drøftede og kom med forslag til løsninger inden for temaerne:

 1. Kerneopgaven og faglig kvalitet
 2. Rekruttering og kompetenceløft
 3. Faglig ledelse i en lærende kultur
 4. Kvalitet og tilsyn
 5. Visitation tæt på hverdagen
 6. Organisering af ældreplejen

Ældretopmødets idébank er åben indtil den 9. december 2020
Ældretopmøde 2020 var blot startskuddet til et videre arbejde med at skabe ny retning i ældreplejen. Og parterne bag topmødet ønsker, at alle gode idéer kommer på bordet.
Læs mere om idébanken og om hvordan du sender dine ideer til idébanken.


Læs pressemeddelelse: Todages topmøde skal sætte fælles retning på fremtidens ældrepleje, 2. september 2020

       


Sidst opdateret 21-10-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |