Skip navigation


Uddannelse af sundhedspersonale

Det danske sundhedsvæsen står ikke for grunduddannelsen af sundhedspersonale, men Sundheds- og Ældreministeriet har det overordnede faglige ansvar for special- og videreuddannelse af en række sundhedsfaggrupper.

Grunduddannelsen af sundhedspersonale varetages af institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Det kan du læse mere om på de to ministeriers hjemmesider:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Sundheds- og Ældreministeriet har det overordnede faglige ansvar for special- og videreuddannelse af en række sundhedsfaggrupper.

Styrelsen for Patientsikkehed
Styrelsen for Patientsikkerhed er ansvarlig for autorisationen af 16 sundhedsfaggrupper, bl.a. fysioterapeuter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der en også en række faggrupper i sundhedsvæsenet, hvis opgaver ikke kræver autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men hvor deres videreuddannelse er fastlagt i henhold til styrelsens vejledninger.

Læs mere om uddannelse, autorisation og tilsyn  

Selvstændigt virke
Læger, tandlæger og kiropraktorer skal gennemgå et uddannelsesforløb for at opnå ret til selvstændigt virke. Retten til selvstændigt virke indebærer, at den autoriserede sundhedsperson kan handle uden supervision inden for sit arbejdsområde. Retten til selvstændigt virke tildeles af Sundhedsstyrelsen.

Sådan søger du selvstændigt virke

Special- og videreuddannelse
Speciallægeuddannelsen giver ret til anerkendelse som speciallæge inden for et af de lægelige specialer. Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som ansættelse i sundhedsvæsenet. Retten til at betegne sig som speciallæge tildeles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om speciallægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen giver ret til anerkendelse som speciallæge inden for et af de tandlægelige specialer. Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som ansættelse i sundhedsvæsenet. Retten til at betegne sig som specialtandlæge tildeles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om specialuddannelse for tandlæger

Specialuddannelser for sygeplejersker giver ret til anerkendelse som specialuddannet sygeplejerske inden for f.eks. kræftsygepleje og intensiv sygepleje. Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som ansættelse i sundhedsvæsenet. Retten til at betegne sig som specialuddannet sygeplejerske tildeles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om specialuddannelse for sygeplejersker


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |