Skip navigation


Specialeplanlægning

Specialeplanlægning er kort fortalt planlægning af sundhedsvæsenet og navnlig opgavefordelingen mellem landets sygehuse.

Sundhedsstyrelsen har i henhold til sundhedsloven beføjelser til at styre specialeplanlægningen, navnlig hvad angår de specialiserede funktioner, dvs. regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

Specialeplanlægning drejer sig om opgavefordelingen mellem forskellige specialiseringsniveauer på sygehusene. Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen og helhed i patientforløbene under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse.

Et grundlæggende udgangspunkt for specialeplanlægningen er, at ”øvelse gør mester” – det vil sige en erkendelse af sammenhængen mellem sundhedsfaglig erfaring, kvalitet og volumen på både individ-, enheds- og sygehusniveau. Et andet afgørende udgangspunkt er, at borgerne sikres ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet. Dette sikres bl.a. gennem planlægningen af, hvor og på hvilket grundlag forskellige funktioner kan varetages.

Vil du vide mere?
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se den gældende specialeplan (2017) og læse mere om principperne og processen for specialeplanlægningsarbejdetSidst opdateret 30-07-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |