Skip navigation


Journalføring

Sundhedspersonalet har pligt til at føre en journal, som skal indeholde oplysninger om patientens diagnose, sygdomsforløb, resultater af undersøgelse m.v.

Af hensyn til patientsikkerheden skal der føres en patientjournal i forbindelse med sundhedspersoners faglige virksomhed. Patientjournaler omfatter både papirjournaler og elektroniske journaler.

 

Reglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt findes i autorisationsloven kapitel 6. Bestemmelserne gælder generelt for læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere og kontaktlinseoptikere.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har for de grupper af sundhedspersoner, som er omfattet af journalføringspligten, fastsat regler, der nærmere beskriver kravene til journalføringspligtens indhold og omfang.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har for sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter udarbejdet vejledninger om disse sundhedspersoners journalføring.

Opbevaring af patientjournaler

Patientjournaler skal opbevares i mindst 10 år (opbevaringsperioden) fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Dog er opbevaringsperioden for optikere, kontaktlinseoptikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker kun mindst 5  år.  


  Sidst opdateret 06-07-2016

  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055
   |