Skip navigation


Fakta om sundhedspersonale

De generelle udfordringer med at sikre tilstrækkelig arbejdskraft gælder også i sundhedssektoren, og et ord som "lægemangel" høres ofte. Situationen gør monitorering af udviklingen i antallet af læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale meget vigtig og central.

De generelle udfordringer med at sikre tilstrækkelig arbejdskraft gælder også i sundhedssektoren. Denne situation gør monitorering af udviklingen i antallet af læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale helt central. Også udviklingen i antallet af læger og sygeplejersker på regionsniveau er væsentlig i en situation, hvor rekruttering har vist sig vanskelig særlig uden for hovedstadsområdet.

I forlængelse af dette er monitorering i antallet af ubesatte speciallægestillinger, ledige almen praksis og rekruttering af sygeplejersker vigtig. Endelige er data for optaget på læge- og sygeplejerskeuddannelserne samt alderssammensætningen i de to faggrupper vigtige for at få indsigt i, hvordan arbejdsstyrken vil være sammensat i fremtiden og de udfordringer, der tegner sig der.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har samlet en række centrale nøgletal – herunder om arbejdsmarkedet for sundhedsfagligt personale – i publikationen ”Det danske sundhedsvæsen i nationalt perspektiv”. Formålet med rapporten er at give overordnet dokumentation af indsatsen i det sammenhængende danske sundhedsvæsen.

Læs rapporten Det danske sundhedsvæsen i nationalt perspektiv.


Sidst opdateret 20-04-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |