Skip navigation


Autorisation af sundhedspersoner

En autorisation er bevis for sundhedsfaglig uddannelse. Autorisationen giver både ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed. Formålet med autorisationen er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser.

Efter lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed er der i Danmark indført autorisationsordninger for en række sundhedspersoner. For nogle grupper er der alene tale om en titelbeskyttelse og for andre grupper, er der udover titelbeskyttelsen, også et forbeholdt virksomhedsområde.

Der er indført autorisationsordninger for følgende grupper:

 • Læger
 • Tandlæger
 • Kiropraktorer
 • Sygeplejersker
 • Jordemødre
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Bioanalytikere
 • Kliniske diætister
 • Radiografer
 • Bandagister
 • Kliniske tandteknikere
 • Tandplejere
 • Optikere og kontaktlinseoptikere
 • Optometrister
 • Ambulancebehandlere
 • Fodterapeuter 
 • Social- og sundhedsassistenter

Hvis du ønsker en autorisation, kan du søge hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du finde ansøgningsskemaer for sundhedspersoner uddannet i Danmark og i udlandet, vejledninger samt oplysninger om dokumentationskrav i forbindelse med ansøgning om dansk autorisation.

 

Ved udstedelsen af autorisationen skal du betale et gebyr, som afhænger af, hvilken autorisation der ønskes. Satserne kan læses i bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner .

 

Alle autoriserede sundhedspersoner er desuden registrerede i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister. Her kan du finde oplysninger om konkrete sundhedspersoners autorisationsstatus.  


Sidst opdateret 05-03-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |