Skip navigation


Baggrund for sundhedsdataprogrammet

Vi har en mangeårig tradition for registrering og dokumentation, men vi kan udnytte vores gode datagrundlag endnu bedre.

Det danske sundhedsvæsen har en mangeårig tradition for registrering og dokumentation, og flere af vores sundhedsregistre og kliniske kvalitetsdatabaser regnes blandt nogle af de mest detaljerede i verden.

OECD konkluderede dog i en undersøgelse i 2013, at Danmark kun delvist udnytter sit gode datagrundlag. De fremhæver bl.a., at der er klare potentialer for bedre brug af sundhedsdata i Danmark fx ved at sammenligne kvalitet i behandlingen på tværs af regioner og skabe synlighed om resultater.

På baggrund af OECD’s konklusioner gennemførte Sundheds- og Ældreministeriet og Deloitte en foranalyse i 2014 om ”Muligheder for bedre brug af data”, og Sundhedsdataprogrammet tager sit afsæt i de anbefalinger, der fremgår af foranalysen.

Sundhedsdataprogrammet ejes og drives af Sundheds- og Ældreministeriet, og prioriteringen af programmets indhold er forankret på tværs af stat, regioner og kommuner. Parterne er enige om, at det er afgørende for kvalitetsudviklingen, at der er nem adgang til samlede data om aktivitet og kvalitet for borgere, brugere og beslutningstagere på tværs af sektorer, hvis kvalitetsudviklingen skal være datadrevet.

Det generelle fokus på synlighed og åbenhed om brug af data er også afspejlet i regi af de senere års økonomiaftaler, hvor der med Danske Regioner og KL er aftalt, at der skal skabes synlighed og åbenhed om resultater på sundhedsområdet.

Hvad betyder BEDRE ADGANG TIL SUNDHEDSDATA?

For borgere
Bedre adgang til sundhedsdata skal gøre det nemt og enkelt for borgerne at få viden om sundhedsvæsenet om fx ventetid, behandlingskvalitet og patienttilfredshed. På den måde får borgerne mulighed for at sammenligne behandlingseffekten på tværs af hospitaler, så de kan tage et oplyst valg om, hvor de helst vil behandles.

For klinikere og beslutningstagere
Bedre adgang til sundhedsdata skal give medarbejderne og beslutningstagere i sundhedsvæsnet en større viden om effekten og resultaterne af den behandling, de leverer. Det skal hjælpe dem med at udvikle og forbedre kvaliteten af behandlingstilbuddene, fx ved at sammenligne behandlingsresultater på tværs af hospitaler. Herigennem kan de udvikle og vælge bedste praksis.


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |