Skip navigation


Programorganisering

Sundhedsdataprogrammet ejes og drives af Sundheds- og Ældreministeriet. Programmet er etableret med en styrings- og samarbejdsstruktur der tager udgangspunkt i den fællesstatslige programmodel.

Der er både i programbestyrelsen og i styregruppen for programmet repræsentanter fra Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet (kun i programbestyrelsen), Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen (kun i styregruppen) og Sundhedsdatastyrelsen. Sundheds- og Ældreministeriet varetager formandskabet i bestyrelse og styregruppe.

Programbestyrelsen og styregruppen for Sundhedsdataprogrammet godkender programmets indhold og strategiske retning og prioriterer programmets projekter.

Programbestyrelsen
Programbestyrelsen for Sundhedsdataprogrammet har ansvaret for programmets strategiske retning. Det vil sige, at programbestyrelsen overordnet skal bidrage til den strategiske prioritering af projekterne og initiativerne i Sundhedsdataprogrammet.

Programbestyrelsen består af repræsentanter fra Sundhedsdatastyrelsen, KL, Danske Regioner, 2 regioner, Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet (formand). Programbestyrelsen mødes 3-4 gange årligt.

Styregruppen
Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet består af repræsentanter fra Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsdataprogrammets ledelse, Sundheds- og Ældreministeriet (formand).

Programstyregruppen har det overordnede ansvar for programmets samlede realisering af det strategiske mål. Programstyregruppen skal løbende vurdere, om de tilknyttede projekter i programmet er de rigtige, og godkender igangsættelse, omprioritering og indholdet af de konkrete projekter.
Endvidere skal gruppen etablere de nødvendige rammebetingelser til programmet på Sundhedsdatastyrelsen. Programstyregruppen referer til programbestyrelsen og afholder møder ca. hver 2. måned.

Referencegrupper
Sundhedsdataprogrammet har to referencegrupper: STARS* og referencegruppen, som er udpeget af programmets styregruppe.

Referencegrupperne skal sikre at relevante interessenter som klinikere, lægevidenskabelige selskaber, patienter, forskere og eksperter inddrages i Sundhedsdataprogrammets arbejde.  Referencegrupperne bidrager også med viden og forslag til projekternes indhold i programmet.

Sundhedsdataprogrammets Leverancegruppe
Leverancegruppen er en ledelsesgruppe på direktionsniveau med repræsentanter fra Sundhedsdatastyrelsen, programledelsen og Sundheds- og Ældreministeriet (formand).

Leverancegruppen følger den løbende udvikling og fremdrift i Sundhedsdataprogrammet. Gruppen træffer beslutning om allokering af nødvendige ressourcer, og godkender sager og projekter i programmet.


 


Sidst opdateret 28-11-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |