Skip navigation


Programplan

Sundhedsdataprogrammets afvikles fra 2015 til 2018, med udgangspunkt i 4 konkrete bølger. Programmet bygger på den fællesstatslige programmodel.

Sundhedsdataprogrammet indeholder et projektkatalog med foreløbige 16 projekter fordelt over 4 bølger. Programmet bygger på den fællesstatslige programmodel, som har en indbygget fleksibilitet, der gør, at programbestyrelsen og styregruppen ved hver bølgeovergang skal godkende og prioritere indholdet i den kommende bølge, da bølgerne bygger videre på tidligere bølgers resultater.

I bølge 1 skabes fundamentet for programmets arbejde i de 3 efterfølgende bølger. Fundamentet består af 4 dele.

  • 1. del fokuserer på strategier for et forbedret samarbejde om datakvalitet og deling af sundhedsdata på tværs af sektorerne i sundhedsvæsnet.
  • 2. del skal afklare, hvilken teknologi der skal anvendes i programmet for at sikre bedre brug af sundhedsdata.
  • 3. del vil kortlægge relevante love ift. anvendelse af sundhedsdata (privacy). 
  • 4. del viser nye måder at illustrere sundhedsdata på, vha. af en ”prototype”-visualisering. Derudover arbejdes der med Landspatientregister i form af ”LPR3”.

I bølge 2 er fokus primært på at opbygge basis i programmets datamodel og udarbejde første præsentation af data. I denne præsentation vil relevante sundhedsdata fra Sundhedsdatastyrelsen blive stillet til rådighed og visualiseret. Sideløbende fortsætter arbejdet med LPR3 ligesom, at der arbejdes med en modernisering af øvrige indberetninger af sundhedsdata.

I bølge 3 fortsætter programmet med at udvikle og udvide datamodellen og visningsfladen med nye sundhedsdata. Der kan også være tale om andre måder at udnytte data på, for eksempel i samspil med de kliniske systemer, hvor der lægges vægt på både, at borgere og klinikere får gavn af data. Der arbejdes også med mulighederne for, at koble nye datakilder fx fra regioner og kommuner på datamodellen, som ikke findes i Sundhedsdatastyrelsen i dag. Arbejdet med LPR3 og datasikkerhed fortsætter.   

I bølge 4 videreudvikles og udvides datamodel og anvendelsen af data yderligere med relevante sundhedsdata fra Sundhedsdatastyrelsen, regioner og kommuner. Samtidig gennemføres implementeringen af LPR3.

Bedre sundhed gennem bedre brug af data

Systematisk brug af sundhedsdata skal drive kvalitet og styring i fremtidens sundhedsvæsen. Øget brug af data om kvalitet, aktivitet og økonomi skal understøtte udvikling og forbedring af den samlede indsats for borgerne. Det skal bl.a. bidrage til en bedre tilrettelæggelse af sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer
.


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |