Skip navigation


Sundhedsdataprogrammet

Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af IT-infrastruktur og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner.

Internationale erfaringer viser, at en bedre og mere systematisk brug af sundhedsdata spiller en central rolle, når sundhedsvæsenet skal skabe mere og bedre sundhed for pengene. Det gælder både, når vi skal opdage sygdomme tidligere, når vi skal forbedre den kliniske behandlingskvalitet, og når vi skal skabe mere sundhed for de samlede ressourcer.

Med Sundhedsdataprogrammet skal der skabes større synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater og investeres i at forbedre adgangen til og anvendelsesmulighederne med relevante danske sundhedsdata - for både borgere, klinikere og beslutningstagere på tværs af sundhedsvæsenet.

Overordnet skal Sundhedsdataprogrammet:

  • bidrage til en modernisering af  it-infrastrukturen i Sundhedsdatastyrelsen
  • sikre en bedre datakvalitet og datagrundlag
  • styrke det tværsektorielle samarbejde om sundhedsdata
  • etablere en ny og let tilgængelig brugerflade målrettet borgere, klinikere og beslutningstagere på sundhedsområdet.

Hvad er sundhedsdata?

Sundhedsdata er helbredsoplysninger, der registreres i den daglige behandling og pleje af patienter i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsdata samles i patientjournaler og i en række forskellige registre og biobanker i Danmark, fx: De nationale sundhedsregistre i Sundhedsdatastyrelsen, eks. Landspatientregistret, Cancerregistret og mange flere.
Sidst opdateret 06-07-2016
KONTAKT
Annemarie Lauritsen
Afdelingschef, departementet
Mail:
alau@sum.dk
Tlf.: 72 26 94 20

Jean Rygaard
Programchef
Mail:
jfsr@sundhedsdata.dk
Tlf.: 32 68 92 63 

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |