Skip navigation


Forsikringspligten

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.

Det betyder, at man selv skal finansiere skader efter visse behandlinger.

Dette gælder for:

  • undersøgelser, behandlinger el.lign., som er betalt af borgeren selv eller af en sundhedsforsikring
  • undersøgelser, behandlinger el.lign., som vedrører det udvidede frie sygehusvalg
  • undersøgelse og behandling af psykisk syge voksne og børn

Den nye forsikringspligt medfører ingen ændringer i Patienterstatningens dækningsområde eller hvilke typer af skader, man er ansvarlig for. Ændringen indebærer udelukkende, at betalingen for en erstatning overgår fra det offentlige til de private sundhedsaktører, som nu selv skal forsikre sig.

Det er også fortsat Patienterstatningen, der behandler og afgør alle sager om patientskadeerstatning. Man kan kontakte Patienterstatningen, hvis man har spørgsmål om ordningens dækningsområde.

Konkrete tvivlsspørgsmål om forsikringspligten fra forsikringsselskaber skal rettes til brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Paragraffer
Forsikringspligten omfatter patientskader, som sker efter undersøgelse, behandling el. lign., som har hjemmel i:

  • sundhedslovens § 87 (det udvidede frie sygehusvalg),
  • er betalt af en fysisk eller juridisk person, som står uden for det offentlige sundhedsvæsen (fx behandlinger betalt af en sundhedsforsikring eller af patienten selv)

Spørgsmål/svar om forsikringspligten


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |